ArchiMate – představení

Máte potřebu něco nakreslit, ale chcete, aby Vám ostatní dobře rozuměli? Chcete, aby obrázek byl stručný, ale výstižný? Možná nevědomky pátráte po dobře navrženém grafickém jazyku, který by vyhověl vaší potřebě. A tím správným jazykem může být třeba i ArchiMate.

Já osobně jsem s ArchiMatem přišel do styku v roce 2012, kdy jsme v rámci analýzy stávajících aplikací hledali způsob, jak pro management a business vyjádřit, jaké aplikace v bance máme, co dělají a jaký business podporují. Přestože moje zkušenosti s modelováním v té době byly docela omezené, mě ArchiMate zaujal svojí jednoduchostí a srozumitelností.

Protože to nemusí být zřejmé hned na první pohled, pojďme si říct, co ArchiMate je a co není.

Jako každý modelovací jazyk obsahuje předem definovanou sadu elementů (krabiček s ikonkami) a vazeb (čar), pomocí kterých můžeme něco nakreslit.

ArchiMate tedy není software, aplikace, produkt – nemůžete si jej tedy koupit ani stáhnout. Ale můžete si koupit a stáhnout aplikace, které ArchiMate podporují.

Pomocí ArchiMatu můžete nakreslit (o modelování až později) téměř cokoliv – business témata, aplikace, technologie, fyzický svět kolem nás, ale třeba i motivaci, strategii, projekty a další.

Pojďme si ukázat jednoduché příklady, jak pomocí ArchiMate zachytit business proces, aplikace, IT technologie a další oblasti.

Business

Činnosti v organizaci se nejčastěji vyjadřují pomocí business procesů. K nim se pak navazují aktéři (ať už jednotlivci nebo celé organizační jednotky), informace a případně i další oblasti. Pojďme si tedy ukázat použití ArchiMate právě pro popis business procesu Poskytnutí úvěru.

Poskytnutí úvěru

Možná namítnete, že takový obrázek je příliš stručný a nedá se podle něj napsat detailní metodika nebo vyvinout řešení. To opravdu nedá, ale k tomu ani není určený. Tento obrázek by měl sloužit primárně k diskusi s business zadavateli o tom, kdo proces vlastní, zda kroky opravdu následují v tomto pořadí a zda v procesu něco zásadního nechybí. Teprve po zodpovězení těchto základních otázek má smysl pokračovat do většího detailu.

Business ale není jen o procesech, a proto nám ArchiMate umožňuje popsat i produkty, služby, funkce a další témata. Takové příklady si ukážeme v některé z dalších částí seriálu o jazyku ArchiMate.

Aplikace

U aplikací nás obvykle zajímá, jakou funkcionalitou disponuje a s jakými daty pracuje. Jednoduchý příklad ukazuje aplikaci CRM, která obsahuje 3 funkce pracující s dvěma datovými objekty.

CRM

Kromě popisu, co aplikace dělají, můžeme zachytit i integraci aplikací, jejich rozhraní, poskytované služby apod. Další příklady opět později.

Technologie

V případě, že popisujete technologie, které vlastníte, navrhujete a spravujete, pak chcete zachytit i z čeho se skládají a jak jsou rozmístěny. Následující příklad popisuje jednoduchý vysoce dostupný cluster skládající se ze dvou serverů rozprostřený přes dvě lokality.

Infrastruktura

Některé organizace na infrastrukturu nahlížejí jako na službu, pro jiné je to důležitá část jejich prostředí. Proto i technologie lze zachytit z různých perspektiv – třeba z pohledu dodávaných služeb, nasazeného softwaru, použitých komunikačních prvků apod. Všechna tato témata i mnohá další lze pomocí ArchiMatu také popsat.

Nejen IT technologie

IT technologie ale nejsou jediné technologie, které lze pomocí ArchiMatu zachytit. A v mnoha organizacích ani ty nejdůležitější. Pro výrobní a distribuční společnosti jsou důležité jejich továrny, výrobní linky, sklady, distribuční sítě. I tato témata lze zachytit.

Pokud si myslíte, že v bance, u telekomunikačního operátora nebo ve veřejné sféře se vás toto téma netýká, tak bych si nebyl až tak jistý. Také někde vyrábíte platební karty, SIM karty nebo tisknete formuláře a pak je rozesíláte svým zákazníkům nebo občanům. Souhlasím ale, že často je to téma, které nemáte potřebu vizuálně zachytit.

To je vše?

Po bližším seznámení s ArchiMatem, jsem byl (možná podobně jako vy) přesvědčený, že popis business, aplikačních a technologických témat mi bohatě stačí a nic víc nebudu potřebovat. To byl ale veliký omyl.

Tak jak jsem se posouval stále více do role plnohodnotného enterprise architekta, potřeboval jsem často zachytit a managementu vysvětlit problémy pramenící z rozdílné motivace různých business zadavatelů, které se následně přetavily do konfliktních požadavků. Protože se jedná o dost citlivé téma, o kterém lze navíc dlouze a bezobsažně diskutovat, zkusil jsem použít motivační elementy z ArchiMatu, abychom převedli diskusi do strukturované a věcné roviny. To se povedlo a od té doby jsem motivaci popisoval stále častěji.

Motivace

Krásný příklad z praxe, kdy se tým řízení rizik snaží minimalizovat rizika a prodejní tým maximalizovat prodej. Pokud spolu nemluví, pak dostanete dva zcela protichůdné požadavky na úpravu procesu poskytnutí úvěru.

Příklad motivačního diagramu

Strategie

Kromě motivace lze zachytit i strategii v podobě schopností, zdrojů a směru, kterým se společnost chce vydat. Tuto oblast v ArchiMatu zcela jistě čeká ještě další rozvoj a my se na ní možná podíváme o trochu více později. Nyní si jen ukážeme, jak zachytit fiktivní strategii banky, kde vyjádříme směr, kterým se banka chce pohybovat, schopnosti, které musí vybudovat a zlepšit a zdroje, které k tomu bude potřebovat.

Strategie

Projekty

ArchiMate umí hezky zachytit i projekty a jejich výstupy. To se může obzvlášť hodit, pokud je vaše portfolio projektů rozsáhlé a jejich závislosti nejsou na první pohled zřejmé. Můžete jednoznačně zachytit i za projekt zodpovědné osoby. Z vlastní zkušenosti ale vím, že to je téma, které mnoho lidí vidět nechce. Jakmile jejich zodpovědnost na obrázku zvěčníte, těžko se jim z ní v případě neúspěchy bude vyvlékat.

Příklad ukazuje Projekt Migrace na nové CRM, který se skládá ze dvou dílčích aktivit. Každá z nich dodává jeden výstup. A za celý projekt je zodpovědný projektový manažer.

Změny

Zajímavé možnosti poskytuje ArchiMate pro zachycení změn v čase. Můžete například pomocí jedné vizualizace popsat stávající stav, přechodovou fázi a cílový stav, kterého chcete dosáhnout.

A nyní je to už opravdu všechno?

S nadsázkou se dá zachytit úplně vše kolem nás. Pokud se pohybujeme ve velmi specifických oblastech podnikání nebo veřejné správy, možná narazíte na oblasti, kde ArchiMate nebude úplně stačit. Ani toho se nemusíme obávat, AchiMate je totiž navržený tak, aby ho bylo možné rozšiřovat. O tom ale až jindy.

Zanechat odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *