Změny v UML 2.4.1 oproti UML 2.3

V UML 2.4.1 ze srpna 2011 (betu 2.4 můžeme ignorovat) došlo k poměrně dosti změnám v diagramech. V mnoha se do diagramu přidaly (existující) třídy, takže je to obecně hůře čitelné a je třeba trávit více času nad jednotlivými diagramy. Obzvláště nečitelný je např. diagram strukturovaného uzlu (Activities::StructuredActivities). Připadne mi to značně kontraproduktivní. Opět uvádím změny především z Classes::Kernel.

 • Kapitola 7: Drobné změny v úvodní kapitole Reusing packages from UML 2 Infrastructure.
 • Kapitola 7: Změna v diagramu Expressions diagram of the Kernel package. Přibyla třída LiteralReal.
 • Kapitola 7: Změna v diagramu Classifiers diagram of the Kernel package. Jde především o pojmenování rolí tříd v asociacích.
 • Kapitola 7: Jinak zakreslen diagram Features diagram of the Kernel package. Jinak a mnohem hůř. Zobrazení několika tříd vícekrát „pro lepší čitelnost“ tu čitelnost naopak zhoršili. Navíc z obrázku vyhodili výčet ParameterDirectionKind a nedali nikam jinam. V textu knihy jsem jej v obrázku záměrně nechal. Dále zde není zakreslena třída ValueSpecification, která byla přesunuta do diagramu Operations diagram of the Kernel package.
 • Kapitola 7: Překreslen diagram Operations diagram of the Kernel package. Zásadní změna je v tom, že jsou zde více formalizované výchozí hodnoty všech atributů třídy Operation. Oproti předchozímu mi tento naopak připadne obsažnější než v předchozí verzi a to bez zhoršení čitelnosti.
 • Kapitola 7: Překreslen diagram Classes diagram of the Kernel package, přidání výchozích hodnot atributů tříd Property a Association.
 • Kapitola 7: V diagramu DataTypes diagram of the Kernel package přibyla vazba mezi třídami EnumerationLiteral a Enumeration
 • Kapitola 7: V diagramu The Packages diagram of the Kernel package došlo k pár drobným, nevýrazným změnám.
 • Kapitola 7: Překreslen diagram Contents of Dependency package. Jde ale o čuňárnu. V původních verzích bylo (zcela správně) používáno kvalifikovaných jmen u relevantních tříd. Dnes je tam pouze v závorce uvedeno, ze kterého balíku třída pochází. Není to dobrý příklad, jak kreslit diagramy podle UML. V textu používám lepší zápis. Jinak ale jde o zpřehlednění a při čtení se lépe hledají souvislosti. Vypadla (jen ze zápisu, nikoliv ze standardu) asociace mezi třídami NamedElement a Namespace.
 • Kapitola 7: Překreslen diagram Contents of Interfaces package.
 • Kapitola 7.3.38: Třída Package má nový atribut URI.
 • Kapitola 7.3.45: Třída Property má nový atribut isID.
 • Kapitola 7.3.55: Třída ValueSpecification má novou metoda realValue(). Ta souvisí s novou třídou LiteralReal.
 • Kapitola 7.3.39: Třída PackageableElement má opravenou výchozí hodnotu atributu visibility z false na public (původní hodnota byla chybou standardu).
 • Kapitola 7.3.29: Přibyla nová třída LiteralReal.
 • Až do UML 2.3 byla kapitola PrimitiveTypes součástí superstruktury. UML 2.4.1 ji však přesunulo do infrastruktury. Pro znalost primitivních datových typů je tedy třeba sáhnout do 13 kapitoly infrastruktury. Další novinkou v této oblasti je nový typ Real. V superstruktuře (balík Classes::Kernel) pak najdeme odpovídající třídu LiteralReal a dále novou motody třídy ValueSpecification nazvanou realValue().

Načtení standardu UML 2.4.1 do Enterprise Architecta 9.2

Jak jsem před pár dny slíbil, napsal jsem postup, jak si importovat UML standard 2.4.1 do Enterprise Architecta. Zde překládám všechny jeho kroky.

 1. Je nutné mít Enterprise Architect verze 9.2.
 2. Stáhněte si XMI podobu specifikace, konkrétně tyto soubory:
  1. PrimitiveTypes.xmi
  2. Infrastructure.xmi
  3. Superstructure.xmi
 3. V EA si zvolte balík, do kterého chcete standard importovat.
 4. V kontextovém menu balíku zvolte možnost Import Model from XMI…
 5. Zadejte soubor PrimitiveTypes.xmi (věcí v Options si všímat nemusíte, pokud si s tím chcete pohrát, můžete).
  Dialog Import Package from XMI
 6. Stiskněte tlačítko Import.
 7. Čekejte. Aplikace bude chvíli chroupat, během čehož vytvoří požadované elementy.
 8. Zopakujte kroky 5. až 7. pro soubory Infrastructure.xmi a Superstructure.xmi.
 9. Stiskněte tlačítko Close.

A je hotovo. Ve vybraném balíku máte tři další: PrimitiveTypes, InfrastructureLibrary a UML (což je superstruktura).

Importovaný UML standard

Co importem získáte? Budete mít v modelu všechny třídy včetně vazeb, jejich atributy a metody a umístění v balících. U atributů a metod dostanete krátký popis jejich významu.

Co naopak mít nebudete? Nedostanete hlavně diagramy. Pokud chcete i je, musí bohužel nastoupit ruční práce (ta vaše). Dále nebudete mít základní popis významu tříd, nebudou tam omezení a další.