Poznámka ke kompozitním diagramům v EA

Při psaní textu k certifikaci OCUP úrovně Intermediate a dělání příkladů v Enterprise Architectu jsem našel pár nedostatků tohoto nástroje. Pokud budete modelovat kompozitní strukturu v EA, pak narazíte na tyto problémy (platí pro EA verzi 9.2 build 922 a zřejmě i nižší):

  • Pokud má část pouze název, nezapisuje za něj dvojtečku.
  • Neumí zakreslit násobnost části do pravého horního rohu.
  • Neumí zakreslit chovací port (isBehavior = True).
  • Nedobře pracuje s částmi a instancemi.

V daných příkladech jsem si tedy musel pomoci malým „podvodem“.